Καλώς ήρθατε στην Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία
 

Εγγραφή στην Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία

Καταστατικό

Το 1976 ιδρύεται Πανελλήνιο Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (υπ’ αριθμ. 497 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών) υπό την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η επωνυμία της εταιρίας στα αγγλικά είναι HELLENIC PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY.

 

Καταστατικό Ελληνικής Φυτοπαθολογικής Εταιρείας

Για να δείτε τα έγγραφα σε μορφή PDF, θα πρέπει να διαθέτετε το λογισμικό Acrobat Reader.
Εάν δεν το έχετε, πατήστε εδώ.