Καλώς ήρθατε στην Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία
 

Εγγραφή στην Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία

Ιστορικό

Η Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία (Ε.Φ.Ε.) αποτελεί επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο ιδρύθηκε το 1976 (υπ’ αριθμ. 497 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών). Tα ιδρυτικά μέλη της Ε.Φ.Ε. ήταν 26. Σήμερα αριθμεί 167 εγγεγραμμένους φυτοπαθολόγους.

Σκοπός της Ελληνικής Φυτοπαθολογικής Εταιρείας είναι η με κάθε επιστημονικό μέσο προαγωγή όλων των κλάδων της Επιστήμης της Φυτοπαθολογίας. Η Εταιρεία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ανάπτυξη της Φυτοπαθολογίας στην Ελλάδα, τη διεύρυνση και διάδοση των γνώσεων των αναφερομένων στις ασθένειες των φυτών, τη μελέτη της αλληλεπίδρασης ξενιστών-παθογόνων και την καταπολέμηση των ασθενειών των φυτών. Επίσης, ενδιαφέρεται για τη συνεργασία με αντίστοιχες επιστημονικές οργανώσεις του εξωτερικού καθώς και την επιστημονική ενίσχυση των μελών της.

Η εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας επιδιώκεται:

  1. με τη μελέτη των φυτοπαθολογικών προβλημάτων της Ελληνικής Γεωργίας.
  2. με τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδριάσεων στις οποίες θα γίνονται ανακοινώσεις επιστημονικών εργασιών ή ενδιαφέρουσες συνθετικές εργασίες και σχετικές συζητήσεις.
  3. με την έκδοση φυτοπαθολογικών δημοσιευμάτων.
  4. με τη διοργάνωση διαλέξεων, επιστημονικών επιδείξεων καθώς και Εθνικών και Διεθνών Συνεδρίων.
  5. με την ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της και με συναφείς επιστημονικές εταιρείες του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
  6. με τη μελέτη ειδικών προβλημάτων και υποβολή σχετικών εισηγήσεων στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
  7. με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, εφόσον κριθεί πρόσφορο από τη Γενική Συνέλευση των μελών της.