Καλώς ήρθατε στην Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία
 

Εγγραφή στην Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία

Τακτικά Μέλη

Τακτικά Μέλη γίνονται:

1. Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στη Φυτοπαθολογία ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Φυτοπαθολογία ή έχοντες επί τετραετία τουλάχιστον εργασθεί σε Φυτοπαθολογικά Πανεπιστημιακά εργαστήρια ή σε Φυτοπαθολογικά ιδρύματα και απασχολούμενοι ή απασχοληθέντες κυρίως και συστηματικά με τη μελέτη φυτοπαθολογικών θεμάτων.

2. Πτυχιούχοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αλλοδαπής, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στη Φυτοπαθολογία ή κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Φυτοπαθολογία και με τετραετή τουλάχιστον εμπειρία στη Φυτοπαθολογία που θα αποδεικνύεται με δημοσιεύματα, εργασίες και εργαστηριακή εμπειρία.

3. Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωπονικών Επιστημών με εμπειρία στη Φυτοπαθολογία που θα αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις ή τετραετή τουλάχιστον συνεχή παρουσία και ενασχόληση σε εργαστηριακό ή εφαρμοστικό επίπεδο.

4. Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης πενταετούς συνεχούς φοίτησης Φυτικής Παραγωγής ή και κατεύθυνσης Φυτοπροστασίας με πτυχιακή μελέτη και πρακτική εξάσκηση στη Φυτοπαθολογία στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή Γεωπονικές Σχολές ή Φυτοπαθολογικά Ινστιτούτα ή Ερευνητικά κέντρα.


Εγγραφή μελών

Για να εγγραφεί κάποιος ως μέλος της Εταιρείας υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση που προσυπογράφεται από δύο τακτικά της μέλη.

Για να δείτε τα έγγραφα σε μορφή PDF, θα πρέπει να διαθέτετε το λογισμικό Acrobat Reader.
Εάν δεν το έχετε, πατήστε εδώ.