Καλώς ήρθατε στην Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία
 

Εγγραφή στην Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία

Αντεπιστέλλοντα Μέλη

Αντεπιστέλλοντα Μέλη γίνονται αυτοί που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της παραγράφου Α και κατοικούν εκτός της Ελλάδας, Έλληνες ή Αλλοδαποί επιστήμονες.


Εγγραφή μελών

Για να εγγραφεί κάποιος ως μέλος της Εταιρείας υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση που προσυπογράφεται από δύο τακτικά της μέλη.

Για να δείτε τα έγγραφα σε μορφή PDF, θα πρέπει να διαθέτετε το λογισμικό Acrobat Reader.
Εάν δεν το έχετε, πατήστε εδώ.