Καλώς ήρθατε στην Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία
 

Εγγραφή στην Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία

Επίτιμα Μέλη

Επίτιμα Μέλη εκλέγονται φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και διακρίθηκαν για εξέχουσα επίδοση στην επιστήμη της Φυτοπαθολογίας ή προσέφεραν αξιόλογες υπηρεσίες στο επιστημονικό έργο της Εταιρείας. Η ανακήρυξη των επίτιμων μελών γίνεται από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 του συνόλου των μελών της, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.


Εγγραφή μελών

Για να εγγραφεί κάποιος ως μέλος της Εταιρείας υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση που προσυπογράφεται από δύο τακτικά της μέλη.

Για να δείτε τα έγγραφα σε μορφή PDF, θα πρέπει να διαθέτετε το λογισμικό Acrobat Reader.
Εάν δεν το έχετε, πατήστε εδώ.