Καλώς ήρθατε στην Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία
 

Εγγραφή στην Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία

Άρθρα από Περιοδικά και Τύπο

Επιπτώσεις της νέας Ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην έγκριση
και κυκλοφορία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - LIFE

Για να δείτε τα έγγραφα σε μορφή PDF, θα πρέπει να διαθέτετε το λογισμικό Acrobat Reader.
Εάν δεν το έχετε, πατήστε εδώ.